Aankopen

Expositie

De veiling wordt voorafgegaan door de expositie die loopt van vrijdag 10.00 u tot zondag 13.00 uur. U kan zich van de aard en eventuele gebreken vergewissen tijdens deze vrij toegankelijke tentoonstelling en u laten vergezellen door een expert naar keuze. Onze mensen staan te uwer beschikking voor vragen allerhande. De tentoonstelling loopt in de zalen van veilinghuis LOECKX Ingelandgat 4 te Gent. Op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur.

Catalogi

Voor al onze veilingen wordt een catalogus opgemaakt. Deze is mits betaling te verkrijgen op de kijkdagen. De catalogi zijn voorzien van een gedetailleerde beschrijving van elk lot alsook de geschatte prijs (estimatie).

De digitale versie van de catalogus verschijnt ongeveer twee weken voor de expositie op de website, via database te scrollen.

Bieden

Nieuwe klanten kunnen enkel meebieden indien zij ons alle gevraagde persoonlijke gegevens bezorgden en dit minstens 48 uur voor aanvang van de veiling.

Er zijn verscheidene manieren om een kunstwerk te verwerven

Aanwezig in de zaal

Op de veilingdag zelf, worden de tijdens de kijkdagen tentoongestelde loten verkocht, te beginnen met lot nr. 1. Het te verkopen lot wordt nog eenmaal aan het aanwezige publiek getoond, daarna wordt door de veilingmeester (roeper) de inzetprijs ervan bepaald.

Het bieden geschiedt door handopsteking. Telkens de roeper een bod uit de zaal ontvangt, wordt de inzetprijs verhoogd met deze bieding. Elke bieding verhoogt de prijs met 10 tot 15 %. De veilingmeester oordeelt hierover eigenmachtig. Wanneer uit de zaal voor een bepaald lot geen biedingen meer worden ontvangen, zal de veilingmeester dit lot definitief toewijzen aan de laatste bieder middels de bekende hamerslag. De op dat ogenblik behaalde prijs wordt hamerprijs genoemd.

Onmiddellijk na toewijzing, ontvangt deze koper van één van onze bedienden een briefje met daarop nummer, omschrijving en prijs van het door hem aangekochte lot. Bij overhandiging ervan,gaat de koper automatisch akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en dient hij zijn naam en adres kenbaar te maken. Dit door een aankoopkaartje in te vullen dat hij bij het binnenkomen op zijn stoel vindt. Het verdient de aanbeveling naam en adres ,identiteitsgegevens en bankgarantie op zulk een kaartje op voorhand in te vullen, teneinde de veiling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Niet aanwezig in de zaal

U kan bieden via een schriftelijke bieding, via telefoon of via mail.

  • Schriftelijke bieding: u kan/ wil niet aanwezig zijn in de zaal en toch bieden. U kan een vast formulier achterlaten tijdens de tentoonstellingsdagen (vr-za-zo), faxen op +32 9 2337671 of mailen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang veiling. Via dit formulier met daarop uw persoonlijke gegevens, geeft u de veilinghouder de volmacht voor u te bieden aan de laagst mogelijke prijs, zonder de commissie bijgerekend.
  • Per telefoon: biedformulier achter te laten tijdens de tentoonstellingsdagen (vr-za-zo), te faxen of te mailen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang veiling (ten laatste maandagmorgen 10 uur) Via dit formulier met daarop uw persoonlijke gegevens, vraagt u onze mensen u op te bellen tijdens de veiling om mee te bieden. U geeft aan hen te kennen of u mee wil gaan met het bod of niet. Deze dienst is enkel van toepassing voor loten met een minimale schatting van 500 euro.
  • Live online bidding: U kan bieden via uw pc thuis live tijdens de veiling mits vooraf te registreren op de "live online bidding" knop. Bij live online bidding bedragen de veilingkosten + 30 % (registratie tot maandagmorgen 10 uur ten laatste).

Belangrijk: LOECKX Veilinghuis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijk falen van een van deze diensten en wenst u erop attent te maken dat het een aangeboden dienst betreft, geen verplichting van onzentwege. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

veilingkosten

Hamerprijs + 25% (via onlineplatformen +30%) + eventueel volgrecht van 4% op originele kunstwerken van levende kunstenaars of kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden gestorven zijn en dit vanaf een hamerprijs van 2000 euro

Afhaling en Betaling

Onmiddellijk na de veiling tot uiterlijk drie dagen na de laatste veilingdag. Wo,do,vrijdag van 9.30 tot 16.30 u in onze zalen te Gent Ingelandgat 4.